Browsing by Author Phước, Lê Hữu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Khảo sát các dòng lúa mùa nổi tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, vụ mùa 2015-2016Xuân, Nguyễn Thị Thanh; Phước, Lê Hữu
Jan-2012Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ bệnh lên sự sinh trưởng và phát triển của hai loại nấm ký sinh côn trùng (Metarhizium anisopliae (Metsch.) và Beauveria bassiana (Bals.) trong điều kiện in vitroPhước, Lê Hữu
-Phân lập và chọn môi trường nhân sinh khối ba loài nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae (etsch) Sorok, Beauveria bassiana (Bals) Vuill và Paecilomyces spp. Trên nhóm rau ăn lá ở đồng bằng sông cửu long,Phước, Lê Hữu
Jan-2012Thí nghiệm bổ sung dinh dưỡng trong quá trình lên men chế phẩm và thử nghiệm hiệu lực của hai chế phẩm từ hai loại nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae, Beauveria bassina đối với sâu ăn tạp (Spodoptera litura Fabricius)Phước, Lê Hữu
2009Thu thập và định danh ba loại nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana và Paecilomyces sp. ở bốn tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp PCR thử nghiệm hiệu lực của ba chế phẩm lên một số đối tượng trên rauPhước, Lê Hữu
-Thu thập, phân lập và chọn môi trường nhân sinh khối nấm Hirsutella citriformis ký sinh trên rầy nâu tại bốn huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Phú và Tri Tôn, An GiangPhước, Lê Hữu
-Thử nghiệm quy trình sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học cải tiến và thử nghiệm hiệu lực trên sâu ăn tạp (Spodoptera litura Fabricius), sâu ăn đọt cải (Hellula undalis Fabricius) trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng từ hai loài nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae và Beauveria bassinaPhước, Lê Hữu
2009Tự học đàn vọng cổPhước, Lê Hữu
Sep-2012Xác định chỉ số LC50 của ba hoạt chất thuốc hóa học Fenobucarb, Thiamethoxam và Cypermethrin đối với hai quần thể rầy nâu thu thập tại xã Cần Đăng và xã Vĩnh Thạnh, huyện Châu Thành, An GiangPhước, Lê Hữu