Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1050
Nhan đề: Xu hướng và triển vọng xử lý chất thải trong nuôi trồng và chế biến thủy sản An Giang
Tác giả: Khánh, Nguyễn Trần Thiện
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 5-Feb-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 035
Tóm tắt: Thời gian qua diện tích nuôi thủy sản nước ngọt tăng nhanh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này làm cho ngành nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản đã trở thành thế mạnh kinh tế đặc biệt của vùng và giữ vị trí vai trò quan trọng trong nuôi trồng thủy sản cho tiêu dùng và xuất khẩu của cả nước. Sự phát triển kinh tế nhất là các ngành sản xuất công nghiệp gia tăng đặt ra yêu cầu xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường cũng đang trở thành một vấn đề cấp bách trong sự phát triển của quốc gia nói chung, cũng như từng địa phương nói riêng. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt tài chính, kỹ thuật là một trong các yêu cầu cơ bản, là động lực để thúc đẩy khả năng thực hiện các giải pháp xử lý môi trường trở nên khả thi hơn. Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism – CDM) là một trong ba cơ chế thuộc Nghị định thư Kyoto, trong đó CDM cho phép các nước thuộc phụ lục I của Nghị định thư Kyoto (các nước phát triển) thực hiện các dự án giảm phát thải khí nhà kính tại các nước đang phát triển để nhận được tín dụng “giảm phát thải được chứng nhận” (CER), như là chỉ tiêu giảm phát thải của chính quốc. Việc Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư Kyoto vào tháng 9/2000, thành lập cơ quan Đầu mối Quốc gia về CDM (DNA) vào ngày 24/3/2003 là một thuận lợi rất lớn cho việc tìm kiếm các nguồn hỗ trợ về mặt tài chính, kỹ thuật từ các nước phát triển cho các dự án xử lý môi trường, trong đó có các dự án có liên quan đến việc giảm phát thải khí nhà kính từ môi trường nước như ao hồ nuôi thủy sản cung cấp cho các nhà máy chế biến thủy sản. Vấn đề ô nhiễm nước thải và bùn thải ao nuôi đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thuỷ sản ở An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường ở hầu hết các vùng nuôi trồng thuỷ sản là do chưa có biện pháp quản lý và xử lý hiệu quả các chất ô nhiễm phát sinh. Trước tình hình này chúng tôi đã tiến hành khảo sát hiện trạng công nghệ xử lý cũng như đánh giá xu hướng và triển vọng xử lý chất thải nuôi trồng và chế biến thủy thủy sản theo định hướng phát triển CDM (cơ chế phát triển sạch) trên địa bàn tỉnh An Giang.
Mô tả: Thông tin khoa học số 035
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1050
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 18 - 20 Nguyen Tran Thien Khanh.pdf194,79 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.