Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1052
Nhan đề: Mọi việc bắt đầu từ cát
Tác giả: Thành, Phạm Tấn
Từ khoá: Cát
Vật liệu
Năm xuất bản: 5-Feb-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 035
Tóm tắt: Trong những thập niên gần đây việc truyền, nhận, lưu trữ và xử lý thông tin trên thế giới chủ yếu dựa vào máy vi tính, mạng internet, kết nối vô tuyến và hệ thống định vị toàn cầu không ngừng phát triển, mà hạt nhân của nó chính là các vi mạch (IC) được tích hợp vào hệ thống. Việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ micro, nano làm cho IC ngày càng nhỏ hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Ngày nay IC được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực đời sống từ thiết bị gia dụng đến những ứng dựng cho khoa học không gian, vũ trụ…nhưng không phải ai cũng có điều kiện tìm hiểu về nguồn gốc và công nghệ chế tạo ra nó. Bài viết này với hy vọng sẽ cung cấp cho quí thầy cô đồng nghiệp và các bạn sinh viên một kiến thức tổng quát về chủ đề nêu trên.
Mô tả: Thông tin khoa học số 035
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1052
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 38 - 42 Pham Tan Thanh.pdf970,55 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.