Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1056
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKhanh, Phan Trườngvi
dc.date.accessioned2009-02-05T02:18:11Zvi
dc.date.accessioned2009-08-21T07:25:48Zvi
dc.date.accessioned2009-08-26T07:16:31Zvi
dc.date.accessioned2009-09-11T03:37:16Zvi
dc.date.accessioned2014-01-24T07:12:53Z-
dc.date.available2009-02-05T02:18:11Zvi
dc.date.available2009-08-21T07:25:48Zvi
dc.date.available2009-08-26T07:16:31Zvi
dc.date.available2009-09-11T03:37:16Zvi
dc.date.available2014-01-24T07:12:53Z-
dc.date.issued2009-02-05T02:18:11Zvi
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1056-
dc.descriptionThông tin khoa học số 035vi
dc.description.abstractDu lịch là nhu cầu tất yếu của con người trong cuộc sống. Chính vì hiệu quả kinh doanh của du lịch mà nhiều tỉnh đã đặt du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có tỉnh An Giang. Tuy nhiên, do quản lý và kiểm soát chưa chặt chẽ của nhà nước trong ngành du lịch đã làm cho ngành du lịch sẽ phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực. Đó là tệ nạn xã hội, vấn đề an ninh trật tự, vấn đề suy thoái môi trường tự nhiên…. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, mỹ quan hệ sinh thái tự nhiên khu du lịchvi
dc.format.extent194529 bytesvi
dc.format.mimetypeapplication/pdfvi
dc.language.isoothervi
dc.relation.ispartofseries035vi
dc.subjectDu lịchvi
dc.subjectNúi samvi
dc.titleTác động của du lịch đến môi trường xã hội nhân văn của khu du lịch núi Sam, Châu Đốcvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 34 - 37 phan truong khanh.pdf189,97 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.