Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1060
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTâm, Trương Thànhvi
dc.date.accessioned2009-05-27T01:15:57Zvi
dc.date.accessioned2009-08-21T07:14:03Zvi
dc.date.accessioned2009-08-26T07:16:34Zvi
dc.date.accessioned2009-09-11T03:37:22Zvi
dc.date.accessioned2014-01-24T07:12:54Z-
dc.date.available2009-05-27T01:15:57Zvi
dc.date.available2009-08-21T07:14:03Zvi
dc.date.available2009-08-26T07:16:34Zvi
dc.date.available2009-09-11T03:37:22Zvi
dc.date.available2014-01-24T07:12:54Z-
dc.date.issued2009-05-27T01:15:57Zvi
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1060-
dc.descriptionThông tin khoa học số 036vi
dc.description.abstractTrên cây Đậu Phộng (Arachis hypogaea L.), trái lép và cành bò lan là những yếu tố quan trọng làm giảm năng suất. Việc làm giảm chiều cao cây, giảm số cành bò lan, tăng số trái và tăng số trái chắc bằng việc ứng dụng anti-gibberellin phù hợp hoặc khoáng đa vi lượng là một cách được xem là có hiệu quả. Kết quả thí nghiệm cho thấy nghiệm thức MP (M = 3,5% N, 3% P2O5, 8,5% K2O, 19,5% CaO, 1,5% MgO, 2,5% Fe, 3,5% Mn, 1% Zn, 3% Cu, 0,8% B và 1,5% Mo, phun lúc 15 ngày sau khi gieo, 5 ngày trước trổ hoa và 30 – 35 ngày trước thu hoạch; P = 120 g a.i. ha-1 Prohexadione calcium, phun lúc 50 ngày sau khi gieo) làm giảm chiều cao thân chính 10,9%, giảm tỷ lệ cành bò lan 13,5%, tỷ lệ thư đài cho trái cao hơn 9,8%, số trái chắc tăng 13,2% và năng suất cao hơn 36,7% nhưng không làm thay đổi hàm lượng dầu tổng số trên một đơn vị trọng lượng.vi
dc.format.extent205374 bytesvi
dc.format.mimetypeapplication/pdfvi
dc.language.isoothervi
dc.relation.ispartofseries036vi
dc.subjectArachis hypogaea lvi
dc.subjectProhexadione calciumvi
dc.titleẢnh hưởng của Prohexadione Calcium và khoáng đa vi lượng lên năng suất và chất lượng của Đậu phộng (Arachis hypogaea L.) ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giangvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 12 - 15 Truong Thanh Tam.pdf200,56 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.