Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1062
Nhan đề: Phân lập vi khuẩn Lactobacillus thuần từ tự nhiên để sản xuất măng tre lên men chua
Tác giả: Chương, Nguyễn Văn
Từ khoá: Lactic acid bacteria (lab)
Bamboo sprout
Năm xuất bản: 27-May-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 036
Tóm tắt: Lactobacillus là một trong những dòng vi khuẩn lactic quan trọng nhất trong quá trình lên men thực phẩm và trong sản xuất những sản phẩm chế phẩm sinh học phục vụ cho con người. Nhiều dòng vi khuẩn có lợi cho sức khỏe đang sống trong hệ đường ruột có khả năng chống lại và ngăn chặn sự phát triển của các loài vi sinh vật gây bệnh. Mục tiêu chính của đề tài này là phân lập vi khuẩn Lactic Acid Bacteria thuần, sau đó chọn dòng có khả năng lên men tối ưu nhất để sử dụng cho quá trình sản xuất măng tre lên men chua.
Mô tả: Thông tin khoa học số 036
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1062
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 39 - 43 NguyenVanchuong.pdf806,21 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.