Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1065
Nhan đề: Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước là khát vọng, là tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam
Tác giả: Liêng, Nguyễn Thị Diệu
Từ khoá: Lịch sử
Năm xuất bản: 27-May-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 036
Tóm tắt: Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ tại Điện Biên Phủ vào năm 1954 đã làm suy yếu một hướng chiến lược trọng yếu trong chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ. Chính vì vậy, sau chiến thắng năm 1954 của Việt Nam, đế quốc Mỹ đã tìm mọi biện pháp chống lại phong trào cách mạng đang phát triển mạnh mẽ, chống lại sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản và ra sức mở rộng phạm vi thống trị của chủ nghĩa thực dân mới. Mỹ đã chọn Việt Nam làm trọng điểm quyết chiến. Chúng muốn đè bẹp cách mạng Việt Nam để dập tắt ngọn lửa giải phóng dân tộc đang soi rọi cho các nước thuộc địa, để ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội đang lan tràn xuống vùng Đông Nam Á, chúng muốn lấy Việt Nam làm nơi thí nghiệm các chiến lược, chiến thuật và vũ khí đàn áp phong trào cách mạng ở các nước mới trỗi dậy trên khắp thế giới. Cuộc chiến tranh ở Việt Nam trở thành cuộc chiến tranh xâm lược dài ngày nhất trong lịch sử nước Mỹ ( kéo dài 222 tháng với 6 đời tổng thống Mỹ. Tiến hành chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã chi 700 tỷ đô la, huy động 22.000 xí nghiệp, hơn 1/3 nhà khoa học, 260 trường đại học, trên 6,5 triệu lượt lính Mỹ tham chiến,…). Ở miền Nam Việt Nam, Mỹ dựng lên bộ máy tay sai ngụy quân, ngụy quyền, từng bước phá hoại những điều khoản đã ký của hiệp định Gieneve, đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược, thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.
Mô tả: Thông tin khoa học số 036
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1065
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 6 - 7 Nguyen Thi Dieu Lieng-Thong tin khoa hoc.pdf134,18 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.