Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1069
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThích, Cao Vănvi
dc.date.accessioned2009-05-27T01:27:25Zvi
dc.date.accessioned2009-08-21T07:14:06Zvi
dc.date.accessioned2009-08-26T07:16:39Zvi
dc.date.accessioned2009-09-11T03:37:25Zvi
dc.date.accessioned2014-01-24T07:12:54Z-
dc.date.available2009-05-27T01:27:25Zvi
dc.date.available2009-08-21T07:14:06Zvi
dc.date.available2009-08-26T07:16:39Zvi
dc.date.available2009-09-11T03:37:25Zvi
dc.date.available2014-01-24T07:12:54Z-
dc.date.issued2009-05-27T01:27:25Zvi
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1069-
dc.descriptionThông tin khoa học số 036vi
dc.description.abstractNghiên cứu tích lũy vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi cá tra thâm canh đã được thực hiện tại Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Hậu từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá tích lũy nitơ và phospho trong cá và thải ra môi trường. Trọng lượng và mật độ cá thả nuôi trung bình ở 3 ao là 20g.con-1 và 48 con.m-2. Kết quả nghiên cứu sau 11 tháng nuôi, vật chất khô, nitơ, phospho tích lũy trong cá chiếm 32,6%; 42,7%; 29,8% theo thứ tự. Vật chất khô thải ra môi trường là 67,4% (bao gồm 5% trong nước, 45,63% trong bùn đáy và 16,74% mất đi do bay hơi hoặc thẩm thấu). Lượng nitơ thải ra môi trường là 57,3% (5,43% trong nước, 50,4% tích lũy trong bùn đáy và 1,5% thất thoát do bay hơi hoặc thẩm thấu. Lượng phospho thải ra môi trường là 70,2% (1,8% trong nước, 64,5% trong bùn đáy và 3,9% thất thoát do bay hơi hoặc thẩm thấu). Để sản xuất 1 kg cá cần cung cấp 1.420 g vật chất khô, trong đó chứa 43,8 g nitơ và 18 g phospho. Lượng vật chất khô, nitơ và phospho chứa trong cá tương ứng với các giá trị 490 g, 18,3 g và 5,2 g theo thứ tự. Lượng vật chất khô, nitơ, phospho, thải ra môi trường tương ứng là 920 g, 25,2 g; 12,6 g theo thứ tự.vi
dc.format.extent219099 bytesvi
dc.format.mimetypeapplication/pdfvi
dc.language.isoothervi
dc.relation.ispartofseries036vi
dc.subjectNutrient substancesvi
dc.subjectPangasianodon hypophthalmusvi
dc.titleTích lũy vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi cá Tra thâm canhvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 24 - 28 Cao Van Thich.pdf213,96 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.