Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1072
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMai, Trần Khánhvi
dc.date.accessioned2009-05-27T01:09:50Zvi
dc.date.accessioned2009-08-21T07:14:06Zvi
dc.date.accessioned2009-08-26T07:16:41Zvi
dc.date.accessioned2009-09-11T03:37:24Zvi
dc.date.accessioned2014-01-24T07:12:54Z-
dc.date.available2009-05-27T01:09:50Zvi
dc.date.available2009-08-21T07:14:06Zvi
dc.date.available2009-08-26T07:16:41Zvi
dc.date.available2009-09-11T03:37:24Zvi
dc.date.available2014-01-24T07:12:54Z-
dc.date.issued2009-05-27T01:09:50Zvi
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1072-
dc.descriptionThông tin khoa học số 036vi
dc.description.abstractCông tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), phòng chống tội phạm (PCTP), ngăn chặn tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm xâm nhập vào trường học là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của trường Đại học An Giang trong những năm vừa qua. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này, và quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước, của ngành Giáo dục Đào tạo về việc tăng cường PCTP, PBGDPL theo Nghị quyết 09/CP và “Chương trình quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật” giai đoạn 2006 đến 2010 của Chính phủ. Thường trực Ban chỉ đạo 138/CP của nhà trường đã chủ động tích cực tham mưu đầy đủ cho Đảng ủy, Ban giám hiệu về chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện trong 2 năm (2007-2008) đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.vi
dc.format.extent948315 bytesvi
dc.format.mimetypeapplication/pdfvi
dc.language.isoothervi
dc.relation.ispartofseries036vi
dc.subjectGiáo dục quốc phòngvi
dc.titleĐại học An Giang: 2 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và phổ biến giáo dục pháp luật (giai đoạn 2006-2010)vi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 8 -9 Tran Khanh Mai.pdf926,09 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.