Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/521
Nhan đề: Nghĩ về quá trình hội nhập văn hóa thế giới của Việt Nam ngày nay
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Hội nhập văn hóa
Việt nam
Năm xuất bản: 21-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 05
Tóm tắt: Bài viết về văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập với văn hóa thế giới.
Mô tả: Thông tin khoa học số 05
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/521
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qua trinh hoi nhap van hoa.pdf60,56 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.