Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/533
Nhan đề: Thử vận dụng thi pháp để phân tích không gian và thời gian nghệ thuật ở truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Thạch lam
Hai đứa trẻ
Năm xuất bản: 21-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 05
Tóm tắt: Bài viết phân tích các yếu tố nghệ thuật về thời gian và không gian mà nhà văn Thạch Lam đã vận dụng trong truyện ngắn Hai đứa trẻ.
Mô tả: Thông tin khoa học 005
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/533
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truyen ngan Hai dua tre - Thach Lam.pdf69,66 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.