Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/545
Nhan đề: Trường Đại học An Giang trước yêu cầu đổi mới giáo dục Trung học Cơ sở
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Đại học an giang
Giáo dục
Năm xuất bản: 23-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 06
Tóm tắt: Bài viết nêu một số nhiệm vụ của Trường Đại học An Giang nhằm phục vụ chương trình Trung học Cơ sở mới như: đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy theo chương trình THCS mới.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/545
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong DHAG truoc yeu cau doi moi GD THCS.pdf76,99 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.