Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/556
Nhan đề: Chu Văn An nhà nho - nhà thơ - nhà giáo
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Chu văn an
Năm xuất bản: 23-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 07
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về cuộc đời nhà văn, nhà thơ, nhà giáo Chu Văn An
Mô tả: Thông tin khoa học số 07 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/556
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chu Van An.pdf86,83 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.