Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/558
Nhan đề: Tóm tắt kết quả hội nghị giáo dục đại học
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Giáo dục
Năm xuất bản: 30-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 007
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các kết quả của hội nghị giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hà Nội từ 1 - 3/2001.
Mô tả: Thông tin khoa học số 07 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/558
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat ket qua hoi nghi GDDH.pdf110,07 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.