Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/560
Nhan đề: Đôi điều về ngày 20 - 11
Tác giả: Phòng QLKH&HTQT
Từ khoá: Nhà giáo
Năm xuất bản: 23-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 007
Tóm tắt: Bài viết về ý nghĩa của ngày nhà giáo việt nam
Mô tả: Thông tin khoa học số 07 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/560
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doi dieu ve ngay 20 - 11 - P.QLKH.pdf72,75 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.