Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/571
Nhan đề: Theo vó ngựa rong ruổi trên những nẻo đường văn hóa đông - tây
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Từ khoá: Văn hóa
Du mục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 008
Tóm tắt: Bài viết về hình ảnh con ngựa trong các lĩnh vực như: văn hóa du mục hay trong nền văn hóa của nông nghiệp trồng lúa.
Mô tả: Thông tin khoa học số 008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/571
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Van hoa dong tay.pdf67,81 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.