Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/581
Nhan đề: Các lễ tết của người dân an giang
Tác giả: Hạnh, Bích
Từ khoá: Lễ tết
An giang
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 008
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các lễ tết của người dân An Giang như: Tết nguyên đán; Tết Doltà...
Mô tả: Thông tin khoa học số 008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/581
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac le tet cua nguoi dan AG.pdf59,16 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.