Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/587
Nhan đề: Dạy học Tiếng Việt hiện nay ở trường Trung học cơ sở nhìn từ góc độ tâm lý học hoạt động
Tác giả: Bình, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Tiếng việt
Tâm lý học
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 008
Tóm tắt: Bài viết về các nguyên lý trong dạy học Tiếng Việt ở các trường Trung học cơ sở theo hướng của Tâm lý học hoạt động
Mô tả: Thông tin khoa học số 008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/587
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Day va hoc tieng Viet.pdf47,74 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.