Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/631
Nhan đề: Sơ lược mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Australia
Tác giả: Phòng QLKH&HTQT
Từ khoá: Quan hệ ngoại giao
Việt nam
Australia
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 011
Tóm tắt: Nhân dịp ngài tổng lãnh sự Australia đến thăm trường Đại học An Giang, bài viết giới thiệu một số nét tiêu biểu về mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia.
Mô tả: Thông tin khoa học số 011
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/631
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moi quan he Viet Nam - Australia.pdf78,21 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.