Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/640
Nhan đề: Một hình thức sinh hoạt ngoại khóa ôn tập văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 lớp 12 THPT
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Sinh hoạt ngoại khóa
Văn học việt nam
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 011
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số hình thức sinh hoạt ngoại khóa nhằm ôn tập các kiến thức văn học giai đoạn 1945 - 1975 cho học sinh lớp 12.
Mô tả: Thông tin khoa học số 011
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/640
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mot hinh thuc sinh hoat ngoai khoa Van hoc.pdf77,07 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.