Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/654
Nhan đề: Ba bậc tiền bối của nền giáo dục Việt Nam
Tác giả: Hải, Trương Thanh
Từ khoá: Giáo dục
Chu văn an
Nguyễn bỉnh khiêm
Nguyễn thiếp
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 011
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu cuộc đời của ba vị tiền bối trong nền giáo dục Việt Nam như: Chu Văn An; Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp
Mô tả: Thông tin khoa học số 011
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/654
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ba bac tien boi cua nen GD VN.pdf88,18 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.