Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/655
Nhan đề: Dạy cách học - một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo
Tác giả: Cường, Nguyễn Quốc
Từ khoá: Cách học
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu nguyên lý của quá trình học tập, vai trò của việc dạy cho sinh viên cách học phù hợp và giới thiệu một số hướng dẫn về cách học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề...
Mô tả: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/655
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Day cach hoc.pdf74,5 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.