Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/660
Nhan đề: Một chuyến đi thực tế
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Giáo dục
Trẻ em khuyết tật
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết về những cảm xúc của tác giả trong chuyến đi thực tế đến trường trẻ em khuyết tật tỉnh An Giang.
Mô tả: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/660
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mot chuyen di thuc te.pdf62,87 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.