Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/670
Nhan đề: Tiến tới một khung chương trình đại học trong thời toàn cầu hóa.
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Chương trình
Đại học
Toàn cầu hóa
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết về việc toàn cầu hóa trong giáo dục đại học và các bước thực hiện về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy....
Mô tả: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/670
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tien toi mot khung CT Dai hoc trong toan cau hoa.pdf112,68 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.