Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/684
Nhan đề: Bước đầu tìm hiểu truyện kể dân gian về các địa danh ở Nam Bộ
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Địa danh nam bộ
Văn học
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 013
Tóm tắt: Đây là bài tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của Ths. Trần Tùng Chinh. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học trường Đại học Sư phạm Thành phố HCM đánh giá cao và đạt loại xuất sắc.
Mô tả: Thông tin khoa học số 013
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/684
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truyen ke dan gian ve dia danh NB.pdf153,85 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.