Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/690
Nhan đề: Vai trò cộng đồng trong quản lý và giáo dục môi trường
Tác giả: Tâm, Trần Minh
Từ khoá: Giáo dục
Môi trường
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 013
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu vai trò của cộng đồng trong vấn đề giáo dục môi trường ở Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 013
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/690
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vai tro cua cong dong trong quan ly GD moi truong.pdf98,74 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.