Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/709
Title: Câu chuyện văn học
Authors: Ngọc, Phùng Hoài
Keywords: Văn học
Issue Date: 25-Oct-2006
Series/Report no.: 014
Abstract: Bài viết giới thiệu những tác phẩm văn học nổi tiếng như: Tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng...và phân tích điểm giống nhau giữa một số tác phẩm thuộc văn học phương tây và văn học phương đông.
Description: Thông tin khoa học số 014
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/709
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - cau chuyen van hoc.pdf79.95 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.