Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/709
Nhan đề: Câu chuyện văn học
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Từ khoá: Văn học
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 014
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những tác phẩm văn học nổi tiếng như: Tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng...và phân tích điểm giống nhau giữa một số tác phẩm thuộc văn học phương tây và văn học phương đông.
Mô tả: Thông tin khoa học số 014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/709
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - cau chuyen van hoc.pdf79,95 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.