Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/726
Nhan đề: SAR một hướng đi mới trong phòng trị bệnh cháy lá lúa
Tác giả: Dũng, Nguyễn Phú
Từ khoá: Sar
Bệnh cháy lá lúa
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 015
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về kỹ thuật mới SAR trong việc phòng trị bệnh cháy lá lúa.
Mô tả: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/726
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -benh chay la lua.pdf176,53 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.