Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/731
Nhan đề: Sản xuất sạch hơn
Tác giả: Phúc, Nguyễn Thị Bé
Từ khoá: Sản xuất
Kỹ thuật
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 015
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái niệm sản xuất sạch hơn, và các nguyên nhân và các biện pháp để sản xuất sạch hơn, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
Mô tả: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/731
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word san xuat sach hon.pdf219,63 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.