Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/733
Nhan đề: Hệ thống những hình ảnh so sánh ẩn dụ biểu tượng được dùng để thể hiện thân phận người phụ nữ trong ca dao dân ca.
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Ca dao
Dân ca
Phụ nữ
Văn học
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 015
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hệ thống các hình ảnh so sánh, ẩn dụ nói về thân phận người phụ nữ trong kho tàng ca dao, dân ca của Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/733
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word than phan phu nu.pdf137,58 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.