Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/735
Nhan đề: Thư nhắn của hiệu trưởng trường ĐH AG nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Thư hiệu trưởng
Nhà giáo
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 015
Tóm tắt: Trích lượt lời nhắn nhủ của hiệu trưởng trường Đại học An Giang đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/735
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - thu hieu truong.pdf126 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.