Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/738
Nhan đề: Nhận xét tư liệu về địa danh Nam bộ và truyện kể
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Địa danh nam bộ
Văn học
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 015
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số tài liệu lịch sử về các địa danh Nam bộ.
Mô tả: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/738
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word dia danh nam bo.pdf140,33 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.