Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/744
Nhan đề: Một vài trao đổi xung quanh công tác ngoại khóa văn học trong nhà trường phổ thông trung học
Tác giả: Bình, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Văn học
Công tác ngoại khóa
Giáo dục
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 015
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số hiện trạng về công tác ngoại khóa văn học ở các trường phổ thông trung học và các đề xuất để nâng cao chất lượng của các hoạt động này.
Mô tả: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/744
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word cong tac ngoai khoa van hoc.pdf119,86 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.