Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/747
Nhan đề: Nghiên cứu phản ứng kiểu hình của các dòng lúa dự đột biến qua các mùa vụ
Tác giả: Ngân, Phan Thị Kim
Từ khoá: Dòng lúa
Đột biến
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 016
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số tính trạng của các dòng lúa đột biến.
Mô tả: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/747
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -kieu hinh dong lua.pdf159,66 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.