Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/756
Nhan đề: Thư chúc mừng của hiệu trưởng trường Đại học An Giang nhân dịp xuân Giáp Thân
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Thư hiệu trưởng
Mùa xuân
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 016
Tóm tắt: Trích lược thư của hiệu trưởng trường Đại học An Giang gửi đến các cán bộ giảng viên và sinh viên nhân dịp xuân Giáp Thân.
Mô tả: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/756
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -thu hieu truong.pdf111,36 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.