Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/757
Nhan đề: Vai trò của các định luật bảo toàn trong vật lý học
Tác giả: Thể, Trần
Từ khoá: Định luật bảo toàn
Vật lý
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 016
Tóm tắt: Bài viết về vai trò của một số định luật bảo toàn trong Vật lý.
Mô tả: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/757
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -dinh luat bao toan.pdf104,45 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.