Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/758
Nhan đề: SAR Kích thích tính kháng lưu dẫn bị ảnh hưởng bởi các nòi nấm cháy lá
Tác giả: Xuân, Nguyễn Thị Thanh
Từ khoá: Bệnh cháy lá lúa
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 016
Tóm tắt: Giới thiệu các phương tiện và phương pháp phòng trừ bệnh cháy lá lúa.
Mô tả: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/758
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - kich khang luu dan.pdf213,45 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.