Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/770
Nhan đề: Thử tìm hiểu về những công thức truyền thống của ca dao để thể hiện hình ảnh người phụ nữ trong nghịch cảnh hôn nhân và gia đình Phong Kiến
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Phụ nữ
Văn học
Ca dao
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 017
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến thông qua các hình tượng trong các bài ca dao, tục ngữ trong kho tàng văn học Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 017
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/770
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - 19-Thutimhieucongthuc-NT.HY.pdf128,68 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.