Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/813
Nhan đề: Vai trò của hiệp hội doanh nghiệp và định hướng phát triển
Tác giả: Giao, Lương Huỳnh
Từ khoá: Kinh tế
Hiệp hội doanh nghiệp
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 019
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 019
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/813
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -hiep hoi doanh nghiep.pdf123,88 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.