Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/841
Nhan đề: Vài nhận xét về kỹ năng của sinh viên và sinh viên nhận xét môn học qua dạy và học môn học Quản trị sản xuất.
Tác giả: Long, Nguyễn Thành
Từ khoá: Giáo dục
Quản trị sản xuất
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 023
Tóm tắt: Hướng đến các kỹ năng vận dụng kiến thức để liên hệ thực tế, giải quyết vấn đề và truyền thông, môn học Quản trị sản xuất đã áp dụng phương pháp học chủ động và đánh giá theo quá trình, theo nhiều chiều. Bài viết trình bày cách thức này và kết quả thu nhận được từ phía người đứng lớp và sinh viên. Bài viết có ý định chính là trao đổi, học tập kinh nghiệm của người có quan tâm, vì các thông tin trình bày ở đây còn chủ quan và đơn giản.
Mô tả: Thông tin khoa học số 023 - Chào mừng khai giảng năm học mới 2005 - 2006
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/841
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -quan tri san xuat.pdf226,37 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.