Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/849
Nhan đề: Những điểm mới của chương trình, sách giáo khoa âm nhạc phổ thông
Tác giả: Lộc, Trần Đình
Từ khoá: Sách giáo khoa
Âm nhạc
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 023
Tóm tắt: Giới thiệu những nét mới trong chương trình sách giáo khoa âm nhạc ở các trường phổ thông.
Mô tả: Thông tin khoa học số 023 - Chào mừng khai giảng năm học mới 2005 - 2006
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/849
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word chuong trinh am nhac PT.pdf185,24 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.