Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/852
Nhan đề: Đại học An Giang tích cực tham gia phong trào đổi mới giáo dục của cả nước.
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Giáo dục
Đại học an giang
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 023
Tóm tắt: Bài viết của Gs.Ts. NGND Võ-Tòng Xuân*, Hiệu trưởng gởi đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường nhân dịp khai giảng năm học 2005-2006
Mô tả: Thông tin khoa học số 023 - Chào mừng khai giảng năm học mới 2005 - 2006
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/852
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -DHAG tich cuc tham gia doi moi GD.pdf135,25 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.