Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/877
Nhan đề: Nano và Công nghệ Nano
Tác giả: Phúc, Giang Văn
Từ khoá: Nano
Vật lý
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 024
Tóm tắt: Bài viết này nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin cơ bản nhất và một vài ứng dụng cụ thể của một lĩnh vực rất mới mẻ hiện nay là công nghệ nano. Để tìm hiểu chi tiết hơn, nếu muốn, chúng ta có thể đọc thêm các tài liệu tham khảo được liệt kê ở cuối bài viết. Riêng đối với các người đọc thuộc lĩnh vực vật lý, các bạn cũng có thể thu thập thêm thông tin từ mạng internet với các từ khoá được đề cập dưới đây
Mô tả: Thông tin khoa học số 024 - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/877
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - nano va congnghe.pdf201,92 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.