Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/883
Nhan đề: Tình hình học thêm của học sinh ở một số trường THPT tỉnh An Giang.
Tác giả: Huyền, Trần Thị
Từ khoá: Giáo dục
Tình hình học thêm
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 024
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích các nguyên nhân dẫn đến hiện trạng ngày càng nhiều học sinh ở các trường THPT tham gia học thêm, bên cạnh đó bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế hiện tượng dạy thêm - học thêm tràn lan hiện nay.
Mô tả: Thông tin khoa học số 024 - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/883
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word tinh hinh hoc them 2.pdf203,79 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.