Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/901
Nhan đề: Ngày Tết với nhà thơ Tú Xương.
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Tú xương
Văn học
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 025
Tóm tắt: Bài viết phân tích những nét nghệ thuật độc đáo trong các tác phẩm thơ của nhà thơ Tú Xương.
Mô tả: Thông tin khoa học số 025 - Chào xuân Bính Tuất 2006
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/901
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - 14a-Ngo Thi Hy-Tet voi Tu Xuong.pdf137,49 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.