Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/918
Nhan đề: Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm điện - từ từ những vật liệu dễ tìm để ứng dụng dạy học vật lý phổ thông.
Tác giả: Dễ, Võ Văn
Từ khoá: Bộ thí nghiệm
Vật lý
Giáo dục
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 026
Tóm tắt: Bộ thí nghiệm được thiết kế thành một hệ thống khép kín dễ di chuyển và thiết bị được bảo quản trong hộp an toàn. Mặt hộp được sử dụng như một bảng mạch “đa năng”, nó cho phép gắn các linh kiện trực tiếp lên bảng mạch và nằm trên mặt phẳng thẳng đứng để thực hiện các thí nghiệm biểu diễn trên lớp, tạo điều kiện học sinh quan sát tốt, giáo viên chủ động trong trình bày. Nét nổi bật là hệ thống linh kiện được lắp trên đế nhựa dễ tìm, có những mạch với module riêng và liên kết lại thực hiện nhiều thí nghiệm, giúp kích thích năng lực phân tích, óc sáng tạo và kĩ năng thực nghiệm của học sinh. Hiện nay ta cần có bước chuẩn bị tiếp cận với sách giáo khoa mới được viết theo hướng “học đi đôi với hành” nên việc tăng cường các thí nghiệm trở nên rất cần thiết. Góp phần xây dựng thái độ học tập của học sinh đúng với bản chất vật lý, từ đó làm tăng lòng say mê học tập và kỹ năng vận dụng lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống.
Mô tả: Thông tin khoa học số 026.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/918
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word thiet ke cac thiet bi thi nghiem VL.pdf191,89 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.