Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/941
Nhan đề: Đôi điều về môn ngữ văn học qua kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng năm học 2006 dư luận và sự thật.
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Từ khoá: Giáo dục
Ngữ văn
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 027
Tóm tắt: Bài viết bàn luận một số vấn đề về việc dạy và học môn ngữ văn thông qua các bài làm của học sinh trong kỳ thi tuyển sinh đại học
Mô tả: Thông tin khoa học số 027
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/941
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doi dieu ve mon ngu van.pdf118,71 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.