Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/951
Nhan đề: Nhân của Nho giáo Từ bi của Phật giáo và Nhân ái của người Việt Nam
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Nho giáo
Phật giáo
Văn hóa
Năm xuất bản: 27-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 027
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích các khái niệm Nhân trong Nho giáo và Từ bi trong Phật giáo từ đó so sánh chúng với khái niệm lòng nhân ái của người Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 027
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/951
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhan cua Nho giao - Tu bi cua phat giao.pdf146,57 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.