Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/951
Nhan đề: Nhân của Nho giáo Từ bi của Phật giáo và Nhân ái của người Việt Nam
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Nho giáo
Phật giáo
Văn hóa
Năm xuất bản: 27-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 027
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích các khái niệm Nhân trong Nho giáo và Từ bi trong Phật giáo từ đó so sánh chúng với khái niệm lòng nhân ái của người Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 027
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/951
Bộ sưu tập: TTKH số 021 - 030

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nhan cua Nho giao - Tu bi cua phat giao.pdf146,57 kB  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.