Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/990
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChương, Nguyễn Vănvi
dc.date.accessioned2008-06-17T01:01:57Zvi
dc.date.accessioned2009-08-22T02:16:39Zvi
dc.date.accessioned2009-08-26T07:15:46Zvi
dc.date.accessioned2009-09-11T03:36:26Zvi
dc.date.accessioned2014-01-24T07:11:41Z-
dc.date.available2008-06-17T01:01:57Zvi
dc.date.available2009-08-22T02:16:39Zvi
dc.date.available2009-08-26T07:15:46Zvi
dc.date.available2009-09-11T03:36:26Zvi
dc.date.available2014-01-24T07:11:41Z-
dc.date.issued2008-06-17T01:01:57Zvi
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/990-
dc.descriptionThông tin khoa học số 030vi
dc.description.abstractNghiên cứu được tiến hành trên cơ sở khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến từng công đoạn trong quy trình tinh luyện dầu như nhiệt độ, thể tích NaOH, thời gian khuấy trộn, lượng nước muối và hiệu suất thu hồi dầu sau tái chế. Ngoài ra, khảo sát sự tác động của butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene(BHT), tert-butylhydroquinone(TBHQ ) và hỗn hợp của chúng đến khả năng bảo quản dầu ở trong phòng thí nghiệm.vi
dc.format.extent212320 bytesvi
dc.format.mimetypeapplication/pdfvi
dc.language.isoothervi
dc.relation.ispartofseries030vi
dc.subjectRecyclingvi
dc.subjectWaste cooking oilvi
dc.titleTái chế dầu thực vật đã qua sử dụng thành dầu thành phẩmvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Chuong.pdf207,34 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.