Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10004
Nhan đề: Phương pháp dạy học ngữ văn 2
Tác giả: Mai, Nguyễn Thị Xuân
Từ khoá: Ngữ văn
Philology
Phương pháp dạy học ngữ văn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày: Phương pháp dạy học tiếng Việt; Phương pháp dạy học làm văn
Mô tả: Tài liệu giảng dạy được thẩm định
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10004
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Xuan Mai.GT00382.cap do 4..pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn2,81 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.